محصولات

کیان‌فارمد آراد  زنجیره‌ای از خدمات مختلف را به کارفرمایان در این حوزه ارائه می نماید. طراحی مسیر، طراحی محصول موردنیاز بر اساس ابعاد و صخامت بهینه‌ی کانال، بازطراحی، انواع تست‌های مورد نیاز ، تولید و نصب کانال در صنایع مختلف از جمله خدماتی است که این شرکت با اتکا به توانایی متخصصین همکار خود در بالاترین کیفیت ممکن انجام می‌دهد.

این شرکت تلاش می‌کند سبد کاملی از محصولات در این حوزه‌ شامل کانال های (گرد) اسپیرال، چهارگوش و سایر محصولات تکمیلی مانند کانال‌های فلکسی بل ، انواع دمپر، دریچه و دیفیوزر را تولید ، تامین و  عرضه نماید

کانال اسپیرال

کانال چهارگوش صنعتی

محصولات جانبی کانال هوا

کانال هوای گالوانیزه